kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest kierowany do właścicieli zakładów rzemiosła, zakładów pracy, firmy i warsztatów osób zainteresowanych praktyczną nauką zawodu.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania uczniów, do realizacji praktycznej nauki zawodu.

Wymiar godzin teoretycznych i praktycznych: 48h

Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnicy „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” powinni spełniać wymagania określone w § 10 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 391)