kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Szkolenia na uprawnienia spawalnicze

SPAWACZE

Szkolenie i egzaminowanie spawaczy odbywa się pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Każdy kurs składa się ze szkolenia teoretycznego oraz z zajęć praktycznych i zakończony jest egzaminem według normy PN-EN-ISO 9606. Po kursie zakończonym egzaminem uzyskuje się certyfikat, w zależności od potrzeb, wydany przez Instytut Spawalnictwa lub Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny lub TÜV. Program kursu określa wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wymagane podczas wykonywania prac spawalniczych. Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. posiada ATEST nr 449/2018 nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-14/IS-17 po kursach spawania blach i rur - spoiny pachwinowe i spawania spoinami czołowymi blach i rur objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa.
 

Zakres szkolenia spawaczy

Metoda TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów:

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopień) – 111 godzin;
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi (II stopień) – 92 godziny;
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi (III stopień) – 111 godzin.

 

Metoda MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych:

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopień) – 145 godziny;
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi (II stopień) – 112 godzin;
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi (III stopień) – 99 godzin.


Metoda TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych:

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopień) – 103 godzin;
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi (II stopień) – 102 godziny;
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi (III stopień) – 111 godzin.


Metoda MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów:

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopień) – 153 godziny
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi (II stopień) – 112 godziny.


Spawanie gazowe (311) blach i rur ze stali ferrytycznych:

 • Kurs gazowego spawania blach (I stopień) – 127 godzin;
 • Kurs gazowego spawania rur (II stopień) – 107 godzin.


Spawanie elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych:

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi (I stopień) – 163 godzin;
 • Kurs spawania blach spoinami czołowymi (II stopień) – 183 godziny;
 • Kurs spawania rur spoinami czołowymi (III stopień) – 157 godzin.


Przepisy związane:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470).

 

Ważność uprawnień: Reguluje PN-EN ISO 9606