kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Szkolenia na uprawnienia UDT Obsluga i konserwacja

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Cykl szkolenia obejmuje tematykę w zakresie niezbędnych wiadomości, jakimi powinien wykazać się obsługujący wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz (po złożeniu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego egzaminu z wynikiem pozytywnym) zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi konkretnego typu suwnicy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:
a) w zakresie obsługi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego


b) w zakresie konserwacji:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego

Wymiar godzin: dostosowany do Zleceniodawcy, lecz nie mniej niż 40 godzin.

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych wraz z bezpiecznym użytkowaniem butli gazowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym i uprawnieniami UDT oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych.

Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:
a) w zakresie obsługi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego

b) w zakresie konserwacji:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego
Wymiar godzin teoretycznych i praktycznych: 44h

 

Podesty ruchome przejezdne, samojezdne, stacjonarne

Szkolenie dotyczące obsługi szeroko pojętych podestów ruchomych, przejezdnych, gdzie wymagane jest uprawnienie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie jest dedykowane i uwzględnia przede wszystkim tematykę związaną z urządzeniami tego rodzaju, eksploatowanymi w Przedsiębiorstwach (np. samojezdne pomosty robocze, podnośniki nożycowe).

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:
a) w zakresie obsługi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego

b) w zakresie konserwacji:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego
Wymiar godzin: 32h

 

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Szkolenie dotyczące obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne, gdzie wymagane jest uprawnienie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie jest dedykowane i uwzględnia przede wszystkim tematykę związaną z urządzeniami tego rodzaju.

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:
a) w zakresie obsługi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego

b) w zakresie konserwacji:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
 • znać przepisy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego, normy w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnić udziału tłumacza przysięgłego
Wymiar godzin: 16h