kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Szkolenia i egzaminy energetyczne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia elektryczne SEP Gr. 1

Szkolenie obejmuje tematykę w zakresie niezbędnych wiadomości, jakimi powinna wykazać się osoby przystępująca do egzaminu na uprawnienia elektryczne SEP Gr. 1

Absolwent kursu po złożeniu przed Państwową Komisja Egzaminacyjną egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Wymiar godzin: dostosowany do Zleceniodawcy, lecz nie mniej niż 8 godzin

 

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 1 muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolę podstawową
Ważność uprawnień: 5 lat

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP Gr. 2

Szkolenie obejmuje tematykę w zakresie niezbędnych wiadomości, jakimi powinna wykazać się osoby przystępująca do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP Gr. 2

Absolwent kursu po złożeniu przed Państwową Komisja Egzaminacyjną egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Wymiar godzin: dostosowany do Zleceniodawcy, lecz nie mniej niż 8 godzin

 

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 2 muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolę podstawową
Ważność uprawnień: 5 lat

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne ( gazowe ) SEP Gr. 3

Szkolenie obejmuje tematykę w zakresie niezbędnych wiadomości, jakimi powinna wykazać się osoby przystępująca do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP Gr. 3

Absolwent kursu po złożeniu przed Państwową Komisja Egzaminacyjną egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Wymiar godzin: dostosowany do Zleceniodawcy, lecz nie mniej niż 8 godzin

 

Wymagania kwalifikacyjne:
Kandydaci do uzyskania uprawnień elektrycznych SEP Gr. 3 muszą spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolę podstawową
Ważność uprawnień: 5 lat

 

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie obejmuje tematykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm. ).

Uczestnik po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymiar godzin: zgodnie z rozporządzeniem minimum 16 godzin lekcyjnych

 

Uczestnicy szkolenia:
Pracodawcy oraz osoby kierujące i nadzorujące prace innych pracowników.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

Ważność szkolenia: 5 lat