kursy@ckis.krakow.pl - o/Dąbrowa Górnicza ak@ckis.krakow.pl Kraków 31-826, Osiedle Złotej Jesieni 2
Kraków: +48 12 648 35 01; Dąbrowa Górnicza :+48 604 938 128
Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie obejmuje tematykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm. ).

Uczestnik po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymiar godzin: zgodnie z rozporządzeniem minimum 8 godzin lekcyjnych

 

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Ważność uprawnień:
1 rok dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
3 lata dla pracowników nie wykonujących prac szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie okresowe BHP pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie obejmuje tematykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm. ).

Uczestnik po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymiar godzin: zgodnie z rozporządzeniem minimum 16 godzin lekcyjnych

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów czy też organizatorów produkcji.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Ważność uprawnień: 5 lat

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie obejmuje tematykę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm. ).

Uczestnik po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzyma stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymiar godzin: zgodnie z rozporządzeniem minimum 8 godzin lekcyjnych

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Ważność uprawnień: 6 lat